Apakah Definisi Sel, Julat, Baris dan Lajur?

Sel Excel Julat Data baris Kolum

1. Sel Excel

Sel ialah unit Excel yang mengandungi data atau maklumat anda. Sel dinamakan mengikut huruf lajur dan nombor baris. Sebagai contoh, sel C3 ialah sel dalam Lajur C dan Baris 3.2. Julat Data

Julat data mengandungi sekumpulan sel dan dinamakan oleh sel kiri atas dan sel kanan bawah dengan kolon di antaranya. Contohnya, julat data C1:E4.

3. Baris

Baris dalam Excel adalah mendatar dan dinamakan mengikut nombor, contohnya, baris 3.

4. Lajur

Dalam Excel, lajur adalah menegak dan dinamakan mengikut huruf, contohnya, lajur E.