Alt+Shift+F10: Menu Paparan untuk Semakan Ralat

Jalan pintas Alt + Shift + F10 adalah untuk memaparkan menu untuk butang semakan ralat.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam julat data;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Semuanya dan Beralih kekunci, kemudian tekan kekunci F10 kekunci daripada papan kekunci. Pilih salah satu pilihan daripada senarai juntai bawah.Semak Lagi Pintasan Excel