Alt+Shift+F1: Memasukkan Lembaran Kerja Baharu

Jalan pintas Alt + Shift + F1 adalah untuk memasukkan lembaran kerja baharu, sama seperti pintasan ' Shift+F11 '.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan Semuanya dan Beralih , dan tekan kekunci F1 untuk memasukkan lembaran kerja baharu.



Semak Lagi Pintasan Excel