Alt+Semicolon: Pilih Sel Kelihatan

Jalan pintas Alt+Koma bertitik (;) adalah untuk memilih sel yang kelihatan dalam pemilihan semasa.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Sembunyikan salah satu lajur dalam lembaran kerja (cth., lajur B)



Langkah 3: Tekan dan tahan butang Semuanya kekunci, kemudian tekan kekunci koma bertitik (;) daripada papan kekunci. Sel dalam lembaran kerja akan dipilih.

Semak Lagi Pintasan Excel