Alt+F2: Paparan Simpan Sebagai Tetingkap

Jalan pintas Alt+F2 adalah untuk memaparkan ' Simpan sebagai ' kotak dialog. Sila rujuk juga Shift+F12 .

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Semuanya kekunci, kemudian tekan kekunci F2 kekunci daripada papan kekunci. Ini adalah untuk memaparkan tetingkap Save As.Semak Lagi Pintasan Excel