8 Ralat Biasa dalam Excel

#DIV/0! #N/A Ralat #NAMA? #NULL! #PADA SATU! #REF! #NILAI! ######

Apabila bekerja dengan Excel, satu atau lebih ralat mungkin muncul dalam data atau analisis anda. Setiap kesilapan ada sebab tersendiri.

1. Apakah #DIV/0! Ralat?'#DIV/0!' muncul apabila nombor dibahagikan sama ada dengan sifar (0) atau dengan sel yang tidak mengandungi nilai. Sila semak penyebut anda apabila ralat ini muncul.

Jika anda ingin membetulkan ralat ini, anda boleh menggunakan Fungsi JIKA untuk kembali kosong apabila penyebutnya adalah 0 atau kosong.

= JIKA(B1<>0,A1/B1,'')

2. Apakah Ralat #N/A?

'#N/A' muncul apabila nilai tidak tersedia untuk fungsi atau formula.

Sebagai contoh, apabila menggunakan Fungsi Vlookup , nilai ralat #N/A menunjukkan bahawa nombor yang tepat tidak ditemui. Dalam jadual berikut, nilai sel A3 ialah 78 yang tiada dalam lajur D. Hasilnya mengembalikan #N/A.

3. Apakah #NAME? Ralat?

'#NAMA?' muncul apabila anda tersilap menaip nama julat atau nama fungsi. Sebagai contoh, untuk purata 3 dan 4, formula hendaklah '=purata(3,4)'. '#NAMA?' akan muncul apabila anda menaip formula yang salah '=averag(3,4)' di mana huruf terakhir 'e' tiada.

4. Apa itu #NULL! Ralat?

'#NULL!' muncul apabila anda menentukan persimpangan dua kawasan dengan operator persimpangan yang salah. Sebagai contoh, anda akan mendapat #NULL! ralat apabila koma tiada dalam formula '=SUM(A1:A2 B1:B2)'.

5. Apakah itu #NUM! Ralat?

'#NUM!' muncul apabila formula atau fungsi mengandungi nilai angka yang tidak sah. Sebagai contoh, Fungsi LOG memerlukan nombor nyata positif. '#NUM!' akan muncul apabila anda memasukkan nombor negatif (mis., -10).

6. Apa itu #REF! Ralat?

'#REF!' muncul apabila rujukan sel tidak sah, contohnya, dalam sel A2, taip formula '=B2+D9', kemudian padam lajur D, nilai dalam A2 akan mengembalikan #REF! kesilapan.

7. Apakah itu #VALUE! Ralat?

'#VALUE!' muncul apabila jenis data yang berbeza dimasukkan dalam satu formula. Contohnya, formula '=A1+A2+A3+A4+A5' mengembalikan #VALUE! kerana kedua-dua Teks dan Nombor disertakan.

8. Apakah Ralat '########'?

'#######' muncul apabila lajur tidak cukup lebar untuk memaparkan semua aksara dalam sel. Sebagai contoh, sel A2 '5/30/2016' akan mengembalikan '########' apabila anda mengecilkan lajur A.

Muat turun Ralat Biasa