2 Cara Menambah Ruang di Hadapan Kandungan Sel

Kadangkala anda mungkin perlu menambah ruang di hadapan kandungan dalam sel. Jika anda mempunyai beberapa sel sahaja, anda boleh menambah ruang dengan menggerakkan tetikus anda di dalam sel dan terus menekan bar ruang pada papan kekunci anda.

Apabila anda perlu menambah ruang pada banyak sel, 2 kaedah berikut menjadi berguna.

Kaedah 1: Formula Ampersand (&).& (ampersand) boleh menyambungkan kandungan dalam 2 atau lebih sel ke dalam satu sel. Sebagai contoh, anda boleh menyambungkan lajur dengan Nama Pertama (lajur A) dan lajur dengan Nama Akhir (lajur B) ke dalam lajur baharu yang mempunyai Kedua-dua Nama Pertama dan Akhir.

Formula:

= sel 1 & sel 2 (tiada ruang antara)
= sel 1 &' '& sel 2 (satu ruang antara)

Menggunakan formula ini, kita juga boleh menambah ruang di hadapan kandungan sel. Sebagai contoh, untuk menambah 10 ruang di hadapan Nama Pertama dalam lajur A, kita boleh mengubah suai formula kepada:

=' '& A2 (sila tinggalkan 10 ruang dalam tanda petikan)

Taip formula di atas dalam sel kosong (cth., E2) dan salin ke sel lain.

Awas:

Dalam sesetengah situasi, mungkin lebih selamat untuk menyorokkan hasil formula kepada nilai dengan menggunakan salin dan tampal khas.

Kaedah 2: Fungsi CONCATENATE

SAMBUNGAN ialah salah satu fungsi teks untuk menggabungkan 2 atau lebih sel ke dalam satu sel. Contohnya, anda boleh menyertai lajur dengan Nama Pertama dan lajur dengan Nama Akhir ke dalam lajur baharu yang mempunyai Nama Pertama dan Nama Akhir.

Formula:

= CONCATENATE (sel 1, sel 2)

Untuk menambah 10 ruang di hadapan Nama Pertama dalam lajur A, kita boleh mengubah suai formula ini seperti berikut:

= CONCATENATE (' '&A2) (sila tinggalkan 10 ruang dalam tanda petikan)

Taip formula di atas dalam lajur kosong dan salin ke bawah untuk hasil sel lain.

Awas:

Daripada Excel 2016, fungsi CONCATENATE telah digantikan dengan fungsi CONCAT. Dalam Excel 2016, CONCATENATE masih berfungsi, tetapi mungkin tidak tersedia dalam versi akan datang.

Muat turun Tambah Ruang